Požární zabezpečení

Úloha a smysl požárního zabezpečení

Nedílnou součástí ochrany objektů je elektrická požární signalizace (EPS), která slouží k včasnému odhalení začínajících požárů a zabraňuje tak velkým majetkovým škodám. Naše firma provádí instalaci a zajišťuje servis požárních systémů ve všech typech objektů – průmyslové objekty, zdravotnická zařízení, hotely, památkové objekty a rodinné domy. V době moderních technologií a schopností různých systémů mezi sebou spolupracovat umožňují požární systémy mnoho nadstavbových funkcí. Od základního spuštění samohasících zařízení, signalizace na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru, až po automatické otevření únikových cest, vypnutí ohrožených elektrických rozvodů či uzavření nejdůležitějších prostor a zabránění tak šíření požáru.

Montáže požárního zabezpečení

Firma Altech Servis s.r.o. provádí projektování a montáže elektrických požárních signalizací (EPS) dle platných norem ČSN-EN a dle vyjádření hasičského záchranného sboru. Zároveň poskytujeme možnost připojení objektu na pulty centrální ochrany. Dodáváme pouze nejkvalitnější technologie renomovaných výrobců.