Kamerové systémy

Úloha kamerových systémů

Kamerové systémy CCTV (Close Circuit Television – uzavřené televizní okruhy) patří v současné době k nejvíce expandujícím technologiím. Tyto systémy jsou populární především všestranností svého využití. Kamerové systémy jsou vhodné jako podpora EZS a v některých případech může videostřežení část úloh EZS přímo převzít. Lze totiž zaregistrovat pokus o napadení objektu a zjistit jeho druh či počet útočníků. K pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat v dnešní době již nejběžnějším způsobem digitalizovanou formou. Rozvoj internetu a komunikačních sítí v dnešní době umožňuje dálkový dohled přes jiný klientský počítač (i přenosný). Vedle známých aplikací v obchodních domech videotechnika slouží zejména v oblasti venkovních ochran ve spojení s prostředky obvodové ochrany. Hlídací služba pak nemusí ověřovat příčinu poplachu přímo na místě, ale může pomocí automaticky zapnuté kamery a osvětlení pozorovat konkrétní prostor bez rizika ohrožení osob.
(výňatek z odborné literatury)

Výhody našich kamerových systémů

Nasazení videotechniky je pro každý jednotlivý případ neopakovatelné, a proto klademe důraz na správně provedený návrh funkčního systému. K tomu je potřeba relativně vysoká úroveň všeobecných i konkrétních znalostí z oboru. Naše firma proto spolupracuje přímo s výrobci,
popř. autorizovanými dovozci videotechniky. V současné době jsme schopni realizovat dodávku jakéhokoliv kamerového systému. Zároveň můžeme poskytnout i odborná školení zabývající se touto problematikou.