Zabezpečovací signalizace EZS

Zabezpečovací technika

Neustálý nárůst kriminality v oblasti majetkové trestné činnosti klade čím dál větší požadavky na ochranu majetku.

Zabezpečovací signalizace

Nejrozšířenější a při správné volbě zabezpečovací techniky i nejefektivnější způsob ochrany majetku je instalace elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Provádíme projektování a montáže zabezpečovacích systémů pro všechny druhy objektů – vždy s ohledem na požadavky zákazníka, objektivní potřeby a finanční možnosti.
Napojujeme zabezpečené objekty na pulty centrální ochrany. Poradenskou činností chceme zabránit použití nevhodné zabezpečovací techniky. Námi dodané systémy EZS jsou z produkce renomovaných společností a jedná se výhradně o technologie s osvědčením z akreditovaných laboratoří EZS a certifikovaných Českou asociací pojišťoven či Národním bezpečnostním úřadem.