Kontrola vstupu

Přístupové systémy

Úloha přístupových systémů: Stále častěji se objevují požadavky firem a společností na zlepšení možnosti kontroly pracovní doby zaměstnanců, jejich kontrolovaného pohybu po firmě či vypracování mzdových listů. K těmto účelům jsou právě určeny přístupové systémy (ACS).

Systémy jsou složeny z řídicích jednotek (sbírají a vyhodnocují data), čtecích jednotek (přijímají impuls od identifikačních prvků a posílají informace do řídicích jednotek) a identifikačních prvků. Identifikační prvky mohou být například ve formě čipů či kontaktních nebo bezkontaktních karet. Karty mají rozměry klasických kreditních karet a umožňují potisk (logo firmy, informace o držiteli, foto).

Firma Altech Servis s.r.o. Vám nabízí projekci, montáž a servis identifikačních systémů dle Vámi zadaných parametrů a požadavků. Veškeré dodávané systémy jsou od renomovaných firem a námi odzkoušené v praxi.

Nejčastější typy identifikačních systémů

Docházkové systémy využívají k identifikaci osob čipové karty nebo kontaktní čipy. Speciální terminály registrují průchody jednotlivými snímacími místy a získaná data jsou odtud přenášena do softwarové aplikační části docházkového systému, kde dochází k jejich zpracování.

Systémy kontroly vstupu slouží k řízenému přístupu do prostor objektu dle stanovených oprávnění jednotlivých zaměstnanců. Při načtení kódu čipu nebo karty dojde v systému k záznamu o této události s potřebnými parametry (datum, místo, čas...) a poté je na základě časových, topologických a dalších souvislostí ověřováno oprávnění vstupu.

Zajímavými aplikacemi pak jsou celková propojení jednotlivých systémů (EZS, EPS, CCTV a ACS) do integrovaných celků s jednotnou softwarovou nadstavbou.

Brány a vrata

Nabízíme široký výběr produktů, od pohonu křídlových a posuvných bran, garážových vrat, okenic, závor a automatických dveří, až po kompletní parkovací systémy, systémy kontrolovaného průchodu a kompletní příslušenství k automatickým pohonným systémům. Klademe vždy důraz na ochranu a bezpečnost provozu automatických dveřních a vratových systémů.

Parkovací systémy

Podnikové parkovací systémy jsou určeny pro zajištění vjezdů, případně výjezdů z objektů podnikových parkovišť, domovních dvorů, výrobních závodů a dalších prostor, kde je požadavek na uzavření objektu před vjezdem nežádoucích vozidel.